Sokolské Listy č. 6
Sokolské Listy / 2 října, 2019

2.číslo/2019 – občasník 2. VÝROČNÍ VYDÁNÍ K 100 LETŮM OD ZALOŽENÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY V ČERVENÝCH JANOVICÍCH Už se to blíží…. Za pár dní se společně setkáme, abychom si užili velký sokolský den. Před necelým rokem jsem stála před plným kostelem lidí v zapůjčeném sokolském kroji, a byla jsem hrdá na to, že mohu nejenom přihlížet, jak otec Damián žehná našemu novému sokolskému praporu, ale byla jsem především natěšená na to, že budu o rok později součástí historie, a že se budu moci zúčastnit oslav 100 let od založení naší jednoty v obci. Dnes po téměř čtyřech letech ve funkci starostky Sokola vím, že nemohu očekávat, že všichni z naší obce to budou cítit stejně, ale i tak jsem přesvědčená, že si to naše práce zaslouží. Že si zaslouží připomenout opravdu tvrdou a časově náročnou dobrovolnickou práci, a především nenechat upadnout organizaci, která toho tolik překonala a k tolika historickým zlomům přispěla. Dle náhodně nalezených záznamů v kronice obce se ten, pro nás významný, okamžik udál v únoru 1919 opět díky pár nadšeným občanům. Cituji zmíněný záznam: „Tělocvičná jednota Sokol byla v Červených Janovicích založena v únoru 1919. Z počátku se cvičívalo v hostinci u Vraných. V roce 1930 byla postavena…

Sokolské Listy č. 5
nonflash , Sokolské Listy / 25 února, 2019

1.číslo/2019 – občasník VÝROČNÍ VYDÁNÍ KE 100 LETŮM OD ZALOŽENÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY V ČERVENÝCH JANOVICÍCH Milí spoluobčané, nazdar sestry a bratři! Po dlouhé odmlce, ale za to ve velmi významné chvíli, se k Vám vracíme se sokolskými zprávami. Na podzim loňského roku se nám podařilo objevit jeden velmi zajímavý záznam v obecní kronice, který nám udělal nesmírnou radost a naplnil nás hrdostí. Už i proto, že jsme se stále nedostali k žádným jiným historickým záznamům o fungování sokola v Janovicích a stále pátráme po naší sokolské kronice. Cituji zmíněný záznam: „Tělocvičná jednota Sokol byla v Červených Janovicích založena v únoru 1919.   Z počátku se cvičívalo v hostinci u Vraných. V roce 1930 byla postavena v místě, kde stávaly  chlévy velkostatku, nová sokolovna nákladem 130.000 korun.  Sokolovna sloužila též k provozování divadelních představení, biografických představení,  tanečních zábav a masových schůzí.“  Tzn. že jsme letos vstoupili do velmi významného roku pro janovický Sokol. Naše Tělocvičná jednota Sokol oslaví 100 let od svého založení, v příštím roce navíc 90 let od otevření sokolovny.  Poslední Sokolské listy se podařilo vydat na podzim roku 2016. Není to z důvodu, že by nebylo o čem psát, ale sokolská práce, propojená s rodinou a pracovními povinnostmi, je…

Sokolské Listy č. 4
nonflash , Sokolské Listy / 11 května, 2018

2.číslo/2016 – občasník Milí spoluobčané, nazdar sestry a bratři! Po delší odmlce se k Vám vracíme se sokolskými zprávami. Původně jsme zamýšleli vydat Sokolské listy k 1. výročí naší znovuobnovené činnosti, ale bohužel úkolů a starostí je mnoho, a tento plán se nám úplně nepodařilo zrealizovat. Každopádně toto výročí připadlo na 2. října 2016, což znamená, že zpoždění není zase až tak veliké.

Sokolské Listy č. 3
nonflash , Sokolské Listy / 11 května, 2018

1.číslo/2016 – občasník Milí spoluobčané, nazdar sestry a bratři! Jsem velmi potěšena, že Vám můžeme předložit třetí sokolské listy. Ty tentokrát nemají pouze informativní charakter, ale jejich cílem je Vás všechny zapojit do naší společné snahy dát dohromady sokolovnu. Budovu, kterou nevnímáme jako běžnou stavbu, ale jako místo určené pro setkávání se známými a přáteli. A de facto jako jediné místo vhodné pro pořádání větších společenských akcí. Důkazem toho byly všechny zimní akce, jako je myslivecký ples, hasičský ples nebo dětský karneval. Je třeba si uvědomit, že opravdu nemáme jiné podobné zázemí v naší obci, a proto je opravdu nutné udělat maximum pro záchranu této stavby.

Sokolské Listy č.2
nonflash , Sokolské Listy / 11 května, 2018

2.číslo/2015 – občasník Milí spoluobčané, nazdar sestry a bratři! A je to tady! Protože se stále něco děje a je o čem informovat, předkládáme Vám 2. číslo našich listů. Z nich se dozvíte, jak začaly a pokračují opravy sokolovny, co se udělalo a kolik se utratilo peněz. Shrneme proběhlou posvícenskou zábavu a seznámíme Vás s dalšími plánovanými akcemi. Nakonec shrneme, co se z naplánovaných úkolů stihlo udělat a co nás ještě do konce roku čeká.

Sokolské Listy č.1
nonflash , Sokolské Listy / 7 května, 2018

1.číslo/2015 – občasník Milí spoluobčané, nazdar sestry a bratři! Právě držíte v ruce 1. číslo sokolského občasníku. Asi se podivujete proč najednou Sokol? Co se děje? Rádi bychom Vás formou podobných letáků informovali o dění kolem červenojanovického Sokola, o jednotlivých aktivitách, akcích a především o dění kolem sokolovny. Právě sokolovna a její stav, se stala hnacím motorem pro naši činnost a aktivitu. A protože si nechceme nechávat informace pro sebe, a tak nějak si něco šuškat mezi sebou a držet věci pod pokličkou, budeme Vás průběžně informovat, co se děje.