Historie Sokola v Červených Janovicích

4 března, 2018

O nás v Janovicích

Tělocvičná jednota Sokol Červené Janovice byla založena v roce 1930, kdy byla i slavnostně otevřena nová sokolovna. A to dne 13. července 1930.

Plakát k slavnostnímu otevření sokolovny v roce 1930.

Plakát k slavnostnímu otevření sokolovny v roce 1930.

Sokolovna v roce 1935.

Sokolovna v roce 1935.

Historické prameny mnoho informací neposkytují. Díky setkáním s pamětníky víme, že veškeré akce v Červených Janovicích byly pořádány právě sokoly. Jednalo se o tradiční masopust, posvícení, šibřinky, máje, sportovní klání, plesy…

Dobové fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobové fotografie zapůjčené od paní Kopejznové.

Dobové fotografie zapůjčené od paní Kopejznové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1965 proběhla generální oprava sokolovny. Ta byla rozšířena o prostory, které jsou využívány dodnes. Předsálí a polovina podia.

Obnova sokola proběhla po revoluci v roce 1993, kdy došlo také k zániku ČSTV a jeho majetek se rozdělil mezi ČUS a ČOS. Členskou základnu tvořilo pět základních členů statutárního výboru a všechny akce se i nadále pořádali dohromady s fotbalovým sokolem. Sokolovna v té době přešla do vlastnictví ČOS, která je jejím vlastníkem dodnes. Ale i základní fungování sokolů v Janovicích zamezilo rozhodnutí ČOS sokolovnu prodat, nebo jí nabídnout k jinému využívání, než jako kulturní zařízení.

Sokolovna v roce 2017 v průběhu výměny oken.

Sokolovna v roce 2017 v průběhu výměny oken.

V říjnu 2015 byla činnost sokola obnovena v plném rozsahu. Proběhla řádná valná hromada, byl ustanoven nový výbor a členská základna čítala 18 členů. „Novodobí“ sokolové se v Janovicích rozhodli zaměřit nejen na opravu sokolovny, ale od svého založení zaštiťují většinu společenských a sportovních akcí v Janovicích. A to vše především díky podpoře obce a místních organizací.

V oblasti sportovního vzdělávání slaví současný janovický Sokol úspěchy především v práci s dětmi. Vedeme pravidelné cvičební hodiny „Cvičení (pra)rodičů s dětmi a předškolních dětí“. Díky těmto hodinám a díky setkávání se s rodiči, naše mládežnická základna velmi rychle roste a rozvíjí se.

Věříme, že v naší práci budeme i nadále úspěšní a náš sokol se bude dále rozšiřovat.