O nás

31 ledna, 2018

Historie

Tělocvičná jednota Sokol Červené Janovice

Vznikla v roce 1930, kdy byla i slavnostně otevřena nová sokolovna. Historické prameny mnoho informací neposkytují. Díky setkáním s pamětníky víme, že veškeré akce v Červených Janovicích byly pořádány právě sokoly. Jednalo se o tradiční masopust, posvícení, šibřinky, máje, sportovní klání, plesy…

Obnova sokola proběhla po revoluci v roce 1993, který fungoval spíše v udržovacím režimu (5 základních členů – výbor), aby nedošlo k rozhodnutí ČOS prodat sokolovnu pro jiné využití, než jako kulturní zařízení.

V říjnu 2015 byla činnost sokola obnovena v plném rozsahu. Proběhla řádná valná hromada, byl ustanoven nový výbor a členská základna čítala 18 členů.

Za rok 2016 byla základna navýšena na 56 členů, z toho o 30 dětí do 18-ti let.

 


Sokolské Hry bez hranic

V červnu 2017 uspořádala Tělocvičná Jednota Sokol spolu s Tělovýchovnou Jednotou Sokol v Červených Janovicích první oficiální Sokolské hry bez hranic. 

Článek s informacemi o akci