Sokolské Listy č. 4

Datum: 11 května, 2018
Autor: Tomáš Batelka

2.číslo/2016 – občasník

Milí spoluobčané, nazdar sestry a bratři!

Po delší odmlce se k Vám vracíme se sokolskými zprávami. Původně jsme zamýšleli vydat Sokolské listy k 1. výročí naší znovuobnovené činnosti, ale bohužel úkolů a starostí je mnoho, a tento plán se nám úplně nepodařilo zrealizovat. Každopádně toto výročí připadlo na 2. října 2016, což znamená, že zpoždění není zase až tak veliké.Stejně jako v posledním čísle se k nám se zprávami připojí i „horní“ sokol, který se má rozhodně také čím chlubit. Viditelné změny na fotbalových kabinách jsou toho jenom důkazem. Zápis „horního“ sokola následuje na dalších stránkách.

Ale nejdříve k „dolnímu“ sokolu…

Jak jsme již zmínili, máme za sebou obrovský kus práce a myslíme si, že máme být na co pyšní. V jarním čísle Sokolských listů jsme Vás informovali o krocích, které se nám podařilo zrealizovat v průběhu zimy, a o těch, které máme do konce roku 2016 před sebou.

 

Jednalo se o tyto cíle:

– připojení sokolovny k obecnímu vodovodu
– stavební dokumentace – zakreslení současného stavu
– oprava elektroinstalace a vodovodního řádu
– další úpravy a opravy vnitřních prostor
– požární ochrana budovy – evakuační a požární řád, bezpečnostní značení, hasičské přístroje
– navázání spolupráce se Svazem tělesně postižených se sídlem v Červených Janovicích
– příprava podkladů pro žádost o dotace

A o jeden rozjednaný, a to:
– řízení s majitelem zámku za pomoci obce o narovnání majetkoprávních vztahů

 

Cíle to nebyly malé, a jak jsme v průběhu času zjišťovali, ani zrovna jednoduché. Každopádně jsme rádi, že Vás touto cestou můžeme informovat o tom, že téměř všechny body jsme skutečné dotáhli do konce, a přestože nám ještě nějaké zůstávají, máme za sebou velký kus práce.

 

Proto mi dovolte malé shrnutí:

A, připojení sokolovny k obecnímu vodovodu

Proběhlo ke konci prázdnin a dnes máme na vodovod napojený celý vestibul s občerstvením včetně „panákárny“. Po mnoha letech můžeme v klidu používat a pít vodu z kohoutků a nemusíme na jednotlivé akce donášet barely nebo kupovat vodu balenou. Dalším krokem bude i připojení toalet, které jsou v současné době ještě napojeny na studnu na zámeckém pozemku.

 

B, stavební dokumentace – zakreslení současného stavu

dne 12.7.2016 jsme obdrželi hotový pasport celé budovy, což nám usnadní spoustu dalších kroků, které se chystáme učinit. Zakreslení provedla pardubická architektonická kancelář, jejíž nabídka byla nejlevnější. Musíme říct, že odevzdaná dokumentace je zpracována opravdu pečlivě.

 

C, oprava elektroinstalace a vodovodního řádu

tento týden jsme obdrželi nacenění kompletní výměny rozvodné elektrické skříně, která je nyní v havarijním stavu. Opravu plánujeme zrealizovat nejpozději do mysliveckého plesu, který se bude konat na konci ledna 2017. Vodovodní a kanalizační řad byl zrevidován a nyní je plně funkční.

 

D, další úpravy a opravy vnitřních prostor

toto je bod, který mi dělá opravdu velkou radost, protože se na něm podílela většina z nás mnoha hodinami strávenými v sokolovně. Primárním úkolem byl úklid. Především šlo o úklid ve sklepních prostorách sokolovny, kde se za roky a roky nepoužívání shromáždilo velké množství nepoužitelných věcí i stavebního prachu. Tyto prostory byly vyklizeny a vymeteny, důkladně se uklidila „panákárna“, za výčepem se otloukla zeď, která byla poničena plísní a vlhkem, a znovu se nahodila a naštukovala. Z těchto prostor se také vyhodila stará skříň a pořídil se nový policový regál. Na druhé straně vestibulu se zlikvidovala stará kuchyňská linka, otloukla zeď a taktéž se znovu nahodila a naštukovala. Udělaly se zde nové rozvody elektřiny. A především – na začátku září byla instalována kuchyňská linka „z druhé ruky“. Nyní před posvícenskou zábavou nás ještě čeká připevnit novou oponu a nainstalovat další interiérové prvky, které by měly celý prostor zvelebit a zútulnit. Jak zde všechny provedené úpravy popisuji, bojím se, že jsem neshrnula vše. Bylo to opravdu mnoho hodin a někdy jsme se posouvali krůček po krůčku. Ale stojí to za to, i přestože se to nyní jeví jako
nekonečný příběh.

Každopádně toto je místo, kde bych chtěla poděkovat těmto lidem a firmám:
Děkuji svým bratrům a sestrám, že i přes spoustu pochyb, a ne vždy s jednohlasným souhlasem, se
vehementně pouští do práce a nevzdávají tento boj.

Děkuji těmto firmám a spoluobčanům:
Stavitelství Mutl, s.r.o. – za výkop pro vodovodní přípojku
Rajchman a syn, s.r.o. – za položení vodovodních trubek a za instalace a dodávku potřebného materiálu
Truhlářství Tvrdík – za zajištění, dovezení a instalaci kuchyňské linky
Truhlářství na Sioně – za výrobu regálu do výčepu
Vladimíru Vavřinovi ml. – za provedenou elektroinstalaci
Sboru dobrovolných hasičů – za proplach odpadů

A především děkuji všem nesokolům, občanům a dalším příznivcům, kteří nám přišli na některé brigády
pomoci.

 

E, požární ochrana budovy

evakuační a požární řád, bezpečnostní značení, hasicí přístroje – za tento bod patří díky především Danielovi Krulišovi, který nám dobrovolně ve svém volném čase zpracoval veškerou potřebnou dokumentaci.

 

F, navázání spolupráce se Svazem tělesně postižených se sídlem v Červených Janovicích

toto je bod, který bychom si představovali mít rozhodně „rozjetý“ více. Ale i tak můžeme konstatovat, že se snažíme, aby vzájemná spolupráce fungovala, a do budoucna existují různé plány na jejím zintenzivnění.

 

G, příprava podkladů pro žádost o dotace

toto je bod, na kterém v současné době pracujeme a který řešíme. Jsme si vědomi toho, že bez dotací skutečně sokolovnu neopravíme, proto budeme shánění financí nyní věnovat co nejvíce energie a času.

 

H, řízení s majitelem zámku za pomoci obce o narovnání majetkoprávních vztahů

zámek v Červených Janovicích změnil v červenci tohoto roku majitele. S novou majitelkou, paní Ulčovou, jsme se již dvakrát sešli ke vzájemnému jednání a o všech potřebných krocích nyní jednáme. O výsledku Vás budeme určitě informovat.

 

A nyní je zde prostor na zábavu a připravované akce do konce roku 2016.

Na jaře jsem Vás informovala o připravovaných akcích sokolských i nesokolských.

Jednalo se o tyto:
Pálení čarodějnic – 30.4.2016
Máje – 14.5.2016
Dětský den – 18.6.2016
Tenisový turnaj – 25.6.2016
Pukma Cup – 30.7.2016

Všechny akce byly velmi úspěšné a z našeho pohledu velmi pozitivně vnímané. Snad je to i tím, že počasí nám přálo, a přispělo tak celkově k dobré  náladě.

V průběhu září a října jsme pro Vás připravili další dvě akce, které už tolik pozitivně vnímané nebyly, ale věříme, že to byla pouze náhoda.

Jednou z nich byla novinka, do které jsme se rozhodli jít pro její celorepublikovou propagaci a pro velmi hezkou myšlenku. Jednalo se o Noc sokoloven, která se uskutečnila 23. 9. 2016. Naše jednota ji pojala jako výlet Gullivera mezi obry. Jednalo se o ztvárnění oblíbených deskových a společenských her ve velkém. V tento páteční podvečer jste si mohli přijít zahrát obří člověče, nezlob se, prší, pexeso, kroket a další. K tomu bylo připravené občerstvení v podobě opečeného buřta a pití. Co nás zklamalo, ale neodradilo, byla velmi malá účast Vás, našich spoluobčanů, kteří měli příležitost se s námi sejít a v klidu a pohodě posedět. Budeme věřit, že další ročník bude úspěšnější a vnímán pozitivněji.

Druhou akcí byla drakiáda pro děti i dospělé, která proběhla 16. 10. 2016 na fotbalovém hřišti. Již tradičně bez větru, ale v duchu pohodového nedělního odpoledne. Bohužel i tato akce měla velmi malou návštěvnost, proto vnímáme jako důležité zmínit, že i když nefouká, je program připraven a můžete se velmi příjemně pobavit. Snad i v tomto případě se situace zlepší a nebudeme muset přistoupit k rušení těchto zavedených tradic.

I přesto velice děkujeme za vaši účast na všech kulturních a sportovních akcích a těšíme se na další setkání.

 

A abychom dostáli rozjeté tradici a navázali na úspěšný podzim a konec minulého roku, připravili jsme pro
Vás tyto akce:

11. 11. 2016 – lampiónový průvod pořádaný pod záštitou obce vyjde od ZŠ v Červených Janovicích v 16.30hod. Jak je již zvykem, děti s lampióny obejdou vesnici, zastaví se v kostele na připravený program a jejich cílem bude sokolovna, kde pro ně bude připravena diskotéka s občerstvením a tradiční balíčky, které předá pan starosta Miroslav Ptáček.

12. 11. 2016 – Vás srdečně zveme na Posvícenskou zábavu, která se koná od 20:00 v sokolovně v Červených Janovicích. K tanci a poslechu bude hrát kapela Tip Pavla Gregora. Čeká na Vás bohatá tombola a celý večer si opět zpříjemníme tanečními čísly. Vystoupí Kočky z Krchleb a své taneční umění předvede taneční pár z kutnohorské taneční školy manželů Novákových. Předprodej vstupenek probíhá od 28. 10. 2016 v prodejně Marold v Červených Janovicích.

26. 11. 2016 začíná advent. Krásný předvánoční čas, který v Janovicích odstartujeme již 3. ročníkem rozsvěcení obecního betlému. Ten i letos spojíme s malým vánočním trhem a vánoční dílničkou, kde si budete moci zakoupit a vyrobit vánoční ozdoby a jiné ručně vyráběné drobnosti a dárky. Děti si budou moci napsat Ježíškovi, jejich dopisy mu zodpovědně předá jeden z jeho andělů. Celá akce se bude konat v sokolovně, kdy se v ten správný čas přesuneme k betlému a stromu, abychom je společně rozsvítili.

30. 12. 2016 odpoledne se uskuteční také již tradiční předsilvestrovský pochod. A kam půjdeme? To teprve vymyslíme 😊

 

Co nás sokoly, nositele myšlenky utužování fyzické zdatnosti, těší, je celkový zájem o pohybové aktivity v Červených Janovicích. Máme radost, že s letošním školním rokem se jich v naší obci objevilo opravdu hodně. Jenom je velká škoda, že tyto aktivity nemohou být provozovány v naší sokolovně, ale všechny se musely uchýlit do tělocvičny základní školy. Ale i to je další podnět k tomu, abychom v naší snaze uvést sokolovnu opět do provozu, nepolevili. Některé z těchto aktivit jsou přímo sokolské, některé soukromé, a je nám ctí vám předložit kompletní rozpis všech.

Pondělí
od 19:00 – INSANITY pro začátečníky pod vedením Lukáše Menšíka
Úterý
od 18.00 -florbal pod vedením Oldřicha Menšíka
Středa
od 15.45 – košíková pro děti pod vedením Romana Mutla
od 18:00 – 90min. lekce jógy – přemístěno do mateřské školy – pod vedením Heleny Růžičkové
Čtvrtek
od 16:00 – cvičení (pra)rodičů s dětmi
od 17:15 – pohybovky pro větší děti – pod vedením Petry Kavkové a Kateřiny Mašínové
od 18:30 – lekce Zumby – pod vedením Jany Hájkové
Pátek
od listopadu 2016 – fotbalové tréninky – „horní sokol“
Sobota
od 18:00 – kruhový trénink pod vedením Lukáše Menšíka

 

Co nám činí velkou radost, jsou hodiny strávené s dětmi. Těší nás velký zájem rodičů o tyto lekce, díky jejichž sympatiím a podpoře evidujeme k dnešnímu dni navýšení členské základny sokolské mládeže na 29 přihlášených dětí. Právě práce s dětmi a jejich působení v Sokole nám otevírá dveře k dalším finančním prostředkům, protože děti a mládež jsou dnes nejvíce podporovanou skupinou ze strany různých ministerstev. A díky důvěře rodičů můžeme na tomto progresu velmi dobře stavět. Samozřejmě získané prostředky se vrátí zpět k dětem a do našich hodin v podobě různého vybavení a náčiní. Co se k nám bohužel dostává, jako negativní zpětná vazba jsou stížnosti na malou propagaci a informovanost o konaných akcích. Proto bychom Vás rádi touto cestou informovali o kanálech, které k propagaci využíváme, a kde se můžete dozvědět více, co se chystá a kdy.

 

Prosím sledujte:

– plakáty, které jsou před každou akcí vyvěšeny v obchodech, na nástěnce obecního úřadu,
v místních restauracích a v ZŠ a mateřské škole.
– webové stránky obce, kde plánované akce najdete přímo v aktualitách, nebo v záložce „spolky a
sdružení“, kde nás najdete pod sekcí Sokol.
– hlášení obecního rozhlasu, které se snažíme před každou akcí využít.

 

Dále jsme se rozhodli pro ještě lepší informovanost umístit před sokolovnu nástěnku, kde budeme vyvěšovat veškeré sokolské novinky a informace o plánovaných akcích.

Věříme, že všechny informace uvedené v tomto čísle Vás potěší stejně, jako těší nás, a že se brzy shledáme na některé z plánovaných akcí. Všem Vám velice děkujeme za podporu a za váš zájem o dění v Sokole a kolem něj.

Závěrem mi dovolte popřát Vám slunečný a barevný podzim, a především klidný a pohodový adventní a vánoční čas, který, jak věřím, strávíte se svými blízkými a přáteli. Pevné zdraví a tělesnou kondici Vám všem, a hlavně pozitivního ducha a klidný přístup k překážkám, které nám život občas nastaví.

Velice se těšíme na shledání s Vámi!

 

 

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Červené Janovice
Petra Kavková – starostka TJ Sokol Červené Janovice

 

Přílohy:

Sokolske listy c.4 – příloha obsahuje zápis od Tělovýchovné jednoty Sokol Červené Janovice („horní sokol“)