Sokolské Listy č. 3

Datum: 11 května, 2018
Autor: Tomáš Batelka

1.číslo/2016 – občasník

Milí spoluobčané, nazdar sestry a bratři!

Jsem velmi potěšena, že Vám můžeme předložit třetí sokolské listy. Ty tentokrát nemají pouze informativní
charakter, ale jejich cílem je Vás všechny zapojit do naší společné snahy dát dohromady sokolovnu.
Budovu, kterou nevnímáme jako běžnou stavbu, ale jako místo určené pro setkávání se známými a přáteli.
A de facto jako jediné místo vhodné pro pořádání větších společenských akcí. Důkazem toho byly všechny
zimní akce, jako je myslivecký ples, hasičský ples nebo dětský karneval. Je třeba si uvědomit, že opravdu
nemáme jiné podobné zázemí v naší obci, a proto je opravdu nutné udělat maximum pro záchranu této
stavby.

Zároveň mě těší, že název Sokolské listy se nemine úplně významem, protože se v tomto čísle
s informacemi připojí i „hořejší“ sokol – Tělovýchovná jednota. Informace o dění kolem hřiště a tenisového
kurtu se můžete dočíst v další části listů z příspěvku předsedy Tělovýchovné jednoty Radka Vavřiny.

Ale pokračujme dál…

Co se nám podařilo v sokolovně udělat od posledních listů

V posledním čísle jsme Vás informovali o provedených pracích a o tom, co nás ještě čeká. Jsem ráda, že
mohu napsat, že všechna předsevzetí se nám podařilo splnit, dokonce jsme udělali i něco navíc.
V nastavené laťce jsme nepolevili a pokračovali jsme dál. Díky obrovské pomoci pánů Vladimírů (st.i ml.) a
Zdeňka Vavřinových a pana Malého jsme se mohli v lednu pyšnit krásnou, novotou vonící šatnou,
opraveným stropem nad schodištěm jak zvenku, tak zevnitř, a úžasně praktickým novým regálem
v občerstvovací části. DĚKUJEME!

My sokolští jsme také přiložili ruce k dílu a svépomocí jsme natřeli všechny vnitřní dveře, pořezali a uklidili
dříví, a co jsme mohli, tak jsme poklidili a porovnali. Bratři a sestry, děkuji i Vám za Vaše nasazení!!!

 

Akce konané v sokolovně od posledních listů:

Předvánoční oslavy – rozsvěcení betlému, adventní jarmark, oslavy 85let Sokola v Červených Janovicích
Myslivecký ples
Hasičský ples
Dětský karneval
Oslav MDŽ – Agro Podlesí
Děkujeme všem spolkům a firmám, které sokolovnu využily a využívají, protože právě jejich podpora je pro
nás velmi důležitá.

 

Valná hromada

Dne 14.2.2016 od 14:00 se konala v Restauraci u Strejčků valná hromada našeho spolku. Je mou milou
povinností Vás informovat, že jsme do našich řad přijali dalších 6 nových členů. Děkuji jim tímto za jejich
zájem přidat se k nám a pomoci nám řešit budoucí úkoly, kterých je stále více a více.

Novými členy jsou:

Daniel Kruliš Jana Pospíšilová
Anita Krulišová Josef Víta
František Bednář Lukáš Menšík

Samozřejmě stále platí nabídka členství i pro Vás. V případě, že byste se k nám rádi přidali a pomohli nám
s činností spolku, jste vítáni. Pro více informací můžete kontaktovat kohokoliv ze stávajících členů.

Připomínám, že členský příspěvek na rok činí 500Kč za osoby ve věku (19-64let) a 100Kč pro děti do 18let
věku a pro dospělé od 65let věku.

Více informací z VH a o dalších vytyčených cílech se můžete dočíst z přiloženého zápisu.

 

Vytyčené cíle z podzimu 2015 a jejich plnění:

– zápis do spolkového rejstříku – proveden
– podpis smlouvy o správě majetku – podepsáno
– řízení s majitelem zámku za pomoci obce o narovnání majetkoprávních vztahů – hledáme stále
řešení
– změna majitele odběrného místa u ČEZ – provedeno
– inventura majetku – vybavení sokolovny – provedeno, probíhá vždy před a po akci
– opravy z dotačního příspěvku od ČOS – provedeny dle plánu, vyúčtování předáno ČOS dle
domluvy na konci ledna 2016.

 

Nově vytyčené cíle: 

– připojení sokolovny k obecnímu vodovodu
– stavební dokumentace – zakreslení současného stavu
– oprava elektroinstalace a vodovodního řádu
– další úpravy a opravy vnitřních prostor
– požární ochrana budovy – evakuační a požární řád, bezpečnostní značení, hasičské přístroje
– navázání spolupráce se Svazem tělesně postižených se sídlem v Červených Janovicích
– příprava podkladů pro žádost o dotace

 

PODĚKOVÁNÍ:

Ráda bych poděkovala za podporu těmto institucím a firmám:
Obec Červené Janovice – schválený finanční příspěvek ve výši 60tis. korun, který bude čerpán průběžně
Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. – finanční příspěvek 5tis.korun
Firma Beppo – Pavel Kruliš – darování 3 kusů hasičských přístrojů pro sokolovnu

Co děláme, když neopravujeme sokolovnu

Aby naším cílem nebyla jenom samotná oprava sokolovny, ale abychom skutečně přispívali i k rozvoji těla
a ducha, což je naším primárním posláním, pořádáme pro Vás tyto akce:

CVIČENÍ (PRA)RODIČŮ S DĚTMI – každý čtvrtek od 16:30hod. – pod vedením Petry Kavkové a Katky
Mašínové.

Cvičení (pra)rodičů s dětmi jsme zahájili 18.2.2016. Zájem je opravdu veliký, svědčí o tom 21 zapsaných
dětí, jejichž řady se stále rozšiřují. Průměrný počet na jednu cvičební hodinu činí cca 10 dětí a je u nás
opravdu veselo. Hodina začíná vždy pozdravem (básničkou), poté se rozběháme a rozhýbeme, dáme si
společně rozcvičku, něco si zazpíváme nebo si zahrajeme nějakou hru. V druhé polovině hodiny si
postavíme opičí dráhu z dostupného nářadí a dovádíme. Do všech cviků se aktivně zapojují i rodiče, hlavně
jako fyzická i psychická podpora pro své děti, což nás moc těší, protože to je podstata tohoto cvičení –
setkat se s ostatními dětmi a rodiči, zabavit své děti a hlavně se něco nového naučit. Přichází jaro a mnozí
rodiče by se mohli obávat toho, že je hezky a děti by byly zbytečně zavřené v tělocvičně. Nebojte se, nic
takového se nestane. Hodiny budou pokračovat i celé jaro (plán je do poloviny června) a pokud bude hezky
a teplo, budeme chodit ven. Proto neváhejte a přijďte!!!

 

KRUHOVÝ TRÉNINK PRO MUŽE I ŽENY – každou sobotu od 18:30hod. – pod vedením Lukáše
Menšíka. 

Kruhový trénink je úžasný způsob, jak získat svalovou sílu a zároveň vytrvalost. Je skvělý pro budování
hmoty i pro spalování tuků ze všech tělesných partií. Trénink se skládá z 15-20 cviků, které jsou rozvrženy
tak, aby se zapojily všechny partie těla. Každý cvik se provádí na jiném stanovišti, kde jednotlivec stráví
zhruba 30 sekund. Mezi jednotlivými přechody na stanoviště je časové rozmezí (odpočinek) od 5 do 10
sekund. Díky tomu je tato tréninková metoda vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé sportovce. Na
každém stanovišti si totiž tempo, rozsah a způsob provedení upravuje jednotlivec s ohledem na svou
fyzickou zdatnost.

Rozvržení tréninku: první část trvá zhruba 10 minut – účelem je nastartovat kardiovaskulární systém a
připravit se tak na hlavní zátěž. Hlavní část trvá okolo 40 minut. Mezi každým kolem je občerstvovací pauza
(přestávka na doplnění tekutin, které jsou při tomto tréninku nezbytné). Závěr patří uvolnění, zklidnění
tepové frekvence a protažení.

 

INSANITY (spíše pro ženy) – každou neděli od 16:00hod. – pod vedením Lukáše Menšíka 

V překladu “Šílenství“. Je domácí trénink vytvořený osobním trenérem Shaunem T. Jedná se o intenzivní
intervalový trénink, kde se tepová frekvence pohybuje ve vyšších hodnotách. Přesněji jedná se o trénink,
kterému se říká maximální intervalový trénink. Nutí vaše tělo celou dobu pracovat na maximum. Neustále
posouváte své hranice a tělo se jim musí přizpůsobovat. Díky tomu se dostanete do naprosto neuvěřitelné
formy za 60 dní každodenního cvičení.

Co se týká INSANITY v Červených Janovicích jsou tréninky přizpůsobeny pro úplné začátečníky a jsou
vhodné nejen pro ženy, ale i pro muže.

 

Důležité jednoduché zásady k oběma tréninkům!

  • jídlo nejdéle hodinu a půl před tréninkem
  • nejlépe něco sladkého (ovoce), žádné mastné výrobky a už vůbec přijít na trénink vyhladovělí
  • během dne vypít nejméně dva litry vody
  • ihned po tréninku sníst něco sladkého (jablko, banán nejlepší volba)
  • pokud máte nějaké zdravotní omezení nahlásit dopředu cvičiteli a podle toho upravit i způsob
    provedení.

 

Další plánované akce (nejenom sokolské) v Červených Janovicích, na které se můžete těšit:
Pálení čarodějnic – 30.4.2016
Máje – 14.5.2016
Dětský den – 18.6.2016
Tenisový turnaj – 25.6.2016
Pukma Cup – 30.7.2016
Pro více informací sledujte plakáty… Možná proběhne i nějaký pochod nebo cyklistický výlet.

 

Jak a s čím nám můžete pomoci vy?

Samozřejmě uvítáme Vaši pomoc s čímkoliv. S pořádáním jednotlivých akcí nebo s brigádami v sokolovně.
Budeme i moc rádi za každý Váš návrh na nějakou aktivitu nebo akci, která by se mohla v obci uspořádat.
A hlavně bychom Vás tímto chtěli oslovit s tím, zda nemáte doma nebo na chalupě nepotřebné věci, které
by se nám hodily do sokolovny:
– kuchyňská linka
– kuchyňský dřez
– starý koberec
– talíře a příbory
– závěsy do oken
– klasická bílá prostěradla – jako ubrusy

Uvítáme i např. vypínače, kliky, židle, a jiné stavební materiály… Zkrátka vše, co vás napadne, že by bylo
použitelné, a co bychom nemuseli zbytečně kupovat z financí, které rozhodně dokážeme utratit za
důležitější věci. Zkrátka korunka ke korunce dělá velké věci 😊

V případě Vašeho zájmu nám pomoci, nebo v případě zájmu o zakoupení výroční známky, nás můžete
kontaktovat na emailu: tjsokolcj@gmail.com nebo osobně Oldu a Martinu Menšíkovi v obchodě Marold.

 

Výzva

Milí spoluobčané, rádi bychom Vás touto cestou požádali ještě o jednu pomoc. Čím více se snažíme dát
vše okolo sokolovny do pořádku, tím více a častěji narážíme na jednu skutečnost. Chybí nám dostatek
informací, podkladů a jiných archiválií, ze kterých bychom se dozvěděli co nejvíce o historii fungování
Sokola v Červených Janovicích. Chybí nám i některé technické a stavební dokumenty, které se nenachází
v žádném z dostupných archívů. Proto moc prosíme, v případě, že máte Vy nebo někdo z Vašich blízkých
doma jakékoliv záznamy nebo fotografie z činnosti červenojanovického sokola nebo jakékoliv dokumenty
k sokolovně, neváhejte nás kontaktovat. Rádi si pořídíme pouze kopie, skeny těchto dokumentů a vrátíme
Vám je zpátky.

 

Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2015 včetně nevyčerpaných prostředků z ČOS
dotace:

Pokladna: 18.533Kč
Běžný účet: 1.883,97Kč

 

Vážení a milí spoluobčané, na závěr mi opět dovolte, abych vám všem především poděkovala za podporu
a solidaritu, kterou stále našemu „projektu“ vyjadřujete a za to, že chodíte na všechny společenské i
sportovní akce, čímž nám děláte největší radost.
Za nás za všechny sokolíky Vám ještě dodatečně přeji úspěšný nový rok a příjemné a slunečné jaro.
Těšíme se na shledání s Vámi!

 

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Červené Janovice
Petra Kavková – starostka TJ Sokol Červené Janovice

 

Příloha:

Sokolske listy c.3 – Příloha obsahuje zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Červené Janovice („dolní sokol“) a informace od Tělovýchovné jednoty Sokol Červené Janovice („horní sokol“)…