Sokolské Listy č. 5

Datum: 25 února, 2019
Autor: Tomáš Batelka

1.číslo/2019 – občasník

VÝROČNÍ VYDÁNÍ KE 100 LETŮM OD ZALOŽENÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY V ČERVENÝCH JANOVICÍCHMilí spoluobčané, nazdar sestry a bratři!

Po dlouhé odmlce, ale za to ve velmi významné chvíli, se k Vám vracíme se sokolskými zprávami. Na podzim loňského roku se nám podařilo objevit jeden velmi zajímavý záznam v obecní kronice, který nám udělal nesmírnou radost a naplnil nás hrdostí. Už i proto, že jsme se stále nedostali k žádným jiným historickým záznamům o fungování sokola v Janovicích a stále pátráme po naší sokolské kronice.

Cituji zmíněný záznam:

„Tělocvičná jednota Sokol byla v Červených Janovicích založena v únoru 1919.   Z počátku se cvičívalo v hostinci u Vraných. V roce 1930 byla postavena v místě, kde stávaly  chlévy velkostatku, nová sokolovna nákladem 130.000 korun.  Sokolovna sloužila též k provozování divadelních představení, biografických představení,  tanečních zábav a masových schůzí.“ 

Tzn. že jsme letos vstoupili do velmi významného roku pro janovický Sokol. Naše Tělocvičná jednota Sokol oslaví 100 let od svého založení, v příštím roce navíc 90 let od otevření sokolovny. 

Poslední Sokolské listy se podařilo vydat na podzim roku 2016. Není to z důvodu, že by nebylo o čem psát, ale sokolská práce, propojená s rodinou a pracovními povinnostmi, je velmi časově náročná a nezbývá mnoho času věnovat se propagaci naší práce. Každopádně věříme, že je za námi především vidět mnoho výsledků, a že jste se, pokud jste v poslední době navštívili nějakou akci v sokolovně, o tom přesvědčili na vlastní oči. Na počátku našeho fungování byl především závazek opravit sokolovnu, aby mohla být využívána ke všem společenským akcím, kde se setkává více lidí najednou, a aby tak mohla plnohodnotně sloužit všem občanům naší obce. Ale abychom došli k samotným opravám – bylo třeba udělat více změn a zajistit především fungování Sokola jako takového. Protože právě sokolská činnost nás posouvá blíže k finančním prostředkům, bez kterých bychom se tak daleko nedostali.

Proto jsme v průběhu dvou let pracovali a stále pracujeme na těchto úkolech:

1, podílíme se, za podpory obce, na většině kulturních a společenských akcích v obci;

2, zapracovali jsme na sokolském webu a facebookovém profilu, a stále máme ještě hodně práce před sebou;

3, účastnili jsme se a budeme se dále účastnit několika „externích“ sokolských akcí pořádaných ČOS nebo jinými jednotami;

4, požehnali jsme novému sokolskému praporu;

5, i nadále cvičíme s našimi malými sokolíky a jejich řady se nám stále daří rozšiřovat;

6, snažíme se využít všech možností, jak získat finanční prostředky na naši činnost a opravy sokolovny.K jednotlivým bodům podrobněji:

1, Podílíme se, za podpory obce, na většině kulturních a společenských akcích v obci.

V průběhu našeho tříletého fungování jsme organizovali, nebo se podíleli na dnes již pravidelných akcích, kterých se stále rádi účastníte a je vidět, že s nimi ve svých diářích počítáte. I letos většinu z nich zopakujeme:

23.3. – dětský a dospělácký karneval

27.4. – pálení čarodějnic

4.5. – staročeské máje

22.6. – dětský den

16.11. – posvícenská zábava

1.12. – adventní odpoledne

29.12. – předsilvestrovský pochod

V září nás opět čeká týden Sokol spolu v pohybu a Noc sokoloven.

Ale je třeba zmínit i další akce, které zpestřují náš společenský život a udržují naši obec plnou života :). Například již proběhlý myslivecký ples, a další chystané akce:

23.2. – hasičský ples květnové setkání s důchodci

31.8. – dožínky podzimní lampiónový průvod

Některá data budou ještě upřesněna.


Také si vážíme spolupráce s místním zemědělským družstvem Agro Podlesí, mj. pomáháme na jejich oslavách MDŽ nebo výroční schůzi.

Abychom se Vám občanům nezajedli, a aby se objevila v naší nabídce i nějaká novinka, uspořádali jsme pro Vás 16. 2. 2019 společnou obecní a sokolskou akci, a to 1. VEPŘOVÉ HODY v Janovicích.
Teď už to můžeme napsat… akce se vydařila se vším všudy. Počasí bylo nádherné, takže nám umožnilo sedět celé odpoledne venku (v únoru vzácnost), Pepíno Matura dodal svými písničkami příjemnou atmosféru a množství vyprodukovaných a snědených/zakoupených produktů mluví za vše:
650 ks jitrnic, 175 ks jelit, 52 ks žemláků, 180 l polévky, 40 l zabijačkového guláše a 50 kg ovaru…
Nádhera… To vše z rukou zkušeného řezníka, pana Charváta, kterému od rána asistovalo cca 20 dobrovolníků. V průběhu odpoledne se na nás přišlo podívat mnoho strávníků a spokojenost na jejich tvářích byla tou nejlepší odměnou.

Na co se letos především těšíme, jsou naše sokolské oslavy. Oslavy sta let naší jednoty směřujeme na září letošního roku, jejich program je stále v jednání a plánování, ale věříme, že bude stát za to.2, Zapracovali jsme na sokolském webu a facebookovém profilu, ale stále máme ještě hodně práce před sebou.

V posledním roce se Vám aktuální informace snažíme zprostředkovávat díky novému webu www.sokolcervenejanovice.cz a facebookovému profilu TJ Sokol Červené Janovice. Zatím se především jedná o aktuální informace o chystaných akcích. Ještě chybí dopsat mnoho a mnoho základních informací o cvičení s dětmi, o opravách sokolovny a další společné práci, abychom naši činnost ještě lépe propagovali. Bohužel zde se opět potýkáme především s nedostatkem času vše zpracovat a sepsat.
I tak budeme rádi, když náš web nebo FB navštívíte a podpoříte tak jejich fungování.3, Účastnili jsme se a budeme se účastnit několika „externích“ sokolských akcí pořádaných ČOS nebo naší župou a jinými jednotami.

Zde je třeba se vrátit především k naší účasti na XVI. Všesokolském sletu v Praze a na župním sletu v Pečkách. Jak již bylo několikrát zmíněno, přestože jsme malá jednota, naši cvičenci se předvedli hned ve třech skladbách. Není asi třeba opakovat, že to pro nás pro všechny byl skvělý a nezapomenutelný zážitek, a věříme, že nás bude za 6 let ještě o něco více, a pojedeme si opět užít tu skvělou atmosféru velkého stadionu a načerpat energii vyzařující ze všech zúčastněných.

Ještě před sletem naše dvě cvičitelky absolvovaly první cvičitelský kurz Cvičitel III.tř RDPD (rodiče/děti a předškolní děti), což je první meta v cvičitelské hierarchii Sokola. Zároveň se účastnily a chystají na jednodenní semináře, kde si rozšiřují své znalosti a inspirují se pro své hodiny s dětmi.

Odměnou za slet pro naše nejmenší cvičence byla účast na jednodenní akci Sokolský parník v Praze. Děti si zde v průběhu dne vyzkoušely různé atrakce a disciplíny, odpoledne absolvovaly plavbu parníkem po Vltavě. Z rozjařených obličejů dětí se dalo vyčíst, že si to moc užily.

Pravidelně se účastníme jarního a podzimního srazu cvičitelů Župy. Ten jarní 2018 jsme dokonce pořádali v naší sokolovně, kde se po mnoha letech opět cvičilo.

V lednu letošního roku jsme se poprvé zúčastnili akce „Nejen pohybem živ je Sokol“ a opět je třeba napsat, že to byl krásný víkend plný pohybu a milých setkání protknutý i kulturou v podobě návštěvy divadelního představení.

Velmi blízko máme k sokolkám v Kolíně, se kterými se nejenom poměrně často vídáme, ale společně jsme nacvičili taneční vystoupení pro naši posvícenskou zábavu.

Zde by bylo dobré podotknout, že vše toto s námi můžete zažít i vy. Stačí se s námi spojit a stát se naším členem. Opravdu to stojí za to, a ne vždy je to pouze o té místní aktivitě. Je možné se dostat i do „světa“.

Pro letošní rok jsme již přihlášeni na další semináře a těšíme se, že je před námi sokolské Brno, na kterém snad budeme mít možnost opět vystoupit.4, Požehnali jsme novému sokolskému praporu.

Tento významný okamžik pro náš Sokol připadl na 11. listopadu 2018, kdy byla v janovickém kostele sloužena mše a po ní bylo požehnáno novému (a zřejmě i prvnímu) sokolskému praporu janovické jednoty. Prapor pro nás laskavě vyrobila naše sestra Kateřina Batelková, jejíž šikovné a precizní ruce vytvořily něco opravdu krásného a hodnotného.

Katku jsme si dovolili trochu vyzpovídat, abychom Vám přiblížili náročnost této práce:

1, Kolik hodin ti práce na praporu zabrala?   Průměrně denně dvě hodiny, po dobu 30dnů. 

2, Co bylo na výrobě nejsložitější? 
Nejtěžší asi bylo našít správně text. Nechala jsem si na zakázku vyrobit strojová písmena, dle požadovaného stylu a  velikosti. Písmena se musela každé zvlášť stříhat, poté jednotlivě seskupit na látku tak, aby požadovaný text byl rovný  a mezery mezi písmeny aby splňovaly estetické parametry (aby to nevypadalo jako pěst na oko  🙂  ).

3, Kde jsi čerpala inspiraci?
Na začátku toho všeho jsem dostala od jednoty požadavky, kterých jsem se měla chytit a trochu se jich držet. Pak už  šlo vše samo za pomoci fantazie a volné ruky  :). Skvěle  to dopadlo i proto, že některé dekorativní aplikace se dají už v  dnešní době sehnat na internetu. Je tam toho spoustu, pomocné informace, z jakých látek se vyrábí prapor, co vše lze  použít, kroniky a jiné, to vše se pak ale odvíjí od ceny.   Na prapor se použil bavlněný strečový satén, ruční a strojní šití, ruční malba, nášivky a dekorace.

4, Co tě nejvíce bavilo?
Bavilo mě malování, použila jsem zlatou akrylovou barvu v různých odstínech, ale pozor, také to nebylo tak  jednoduché, jak to vypadá. Barva byla zrádná tím, že rychle schnula a pokud se nějaké prvky nepovedly, tak smůla,  vše bylo na první pokus  🙂 .  Barva nejde z látky odstranit, je pratelná a lze i vyžehlit.

5, Jak tě napadlo vyrobit zrovna prapor?
Více méně to napadlo sestry ze Sokola  :). Padla otázka, jestli bych se do toho nechtěla pustit, tak jsem odpověděla, že  tedy ano. Doteď jsem šila jen pro radost kostýmy na karneval pro děti a dospělé. Doma si též přešívám spoustu věcí. 

Pozn. nápad mít vlastní prapor se zrodil díky účasti na všesokolském sletu, protože zde je možno svojí jednotu právě  praporem reprezentovat, především ve sletovém průvodu při zahájení sletu.

6, Máš za sebou už nějaké úspěchy? 
Myslím, že ano. V polovině října jsem dokončila další prapor dle daných požadavků pro sokoly z Plaňan. Nejen že  vyšívám, ale také maluji. Měla jsem pár zakázek, když jsem potřebovala zaplnit volný čas na rodičovské dovolené.  Spíše se jedná o koníček.

7, Jak jsi se dostala k této zručnosti? 
Ani nevím 🙂 . Mám to v genech. Od malička mě bavilo vyšívání a malování. Hlavně mě naučila vyšívat babička, když  jsem byla malá, co si pamatuji, babička také moc ráda vyšívala u svých telenovel a černobílých grotesek. Mě to  zaujalo, tak si mě vzala pod křídla. Poté jsem vystudovala umělecké školy. Devět let jsem studovala zlatnickou školu.  Na škole bylo i malování, modelování a jiné, což bylo fajn 🙂 . Dokonce jsem i poprvé za život vyhrála cenu. V Praze na  výstavišti v Holešovicích jsem v roce 2008 na “výstavě Sdružení klenotníků a hodinářů v ČR” vyhrála jsem 1. a 3. místo  v kategorii komerční šperk za zrnkovou (granátovou) a filigránovou techniku náramku a náhrdelníku.

Kati, ještě jednou moc děkujeme!5, I nadále cvičíme s našimi malými sokolíky a jejich řady se nám stále daří rozšiřovat.

Naši nejmenší jsou tou největší hnací silou naší práce a našeho Sokola, protože nejdůležitější v tuto chvíli je vychovat si novou generaci sokolů, kteří budou v tomto poslání pokračovat.

O to víc nás těší, že s námi naši sokolíci nejenom zůstávají, ale jejich řady se stále rozšiřují. Pro rok 2019 máme registrováno 46 dětí. Vzhledem k tomu, že nám dětičky rostou, bylo třeba zavést pro naše předškoláčky a školáčky samostatnou hodinu, již bez přítomnosti rodičů. Tyto hodiny průměrně navštěvuje 10 dětí. A na co se nyní chystáme? Poprvé bychom se chtěli s dětmi zúčastnit župního přeboru PD. Uvidíme, jak se nám zadaří.

Ty nejmenší nám pomalu dorůstají a stále chodí s maminkami a tatínky do našich hodin. Někteří jsou nejdříve hodně nesmělí, ale vše se u nich vyvíjí a nám dělá radost, když po roce vidíme mnoho pokroků.

Jedna výzva pro Vás:

Jste ve věku 15-18 let? Baví vás pohyb? Máte rádi děti? Přidejte se k nám jako asistent/asistentka cvičitele pro hodiny RDPD konané každý čtvrtek od 16 do 17, a od 17 do 18 hod. Máte možnost pochytit, jak to v podobných hodinách chodí, rozkoukat se mezi námi a po dovršení 18 let absolvovat některý z kurzů na cvičitele III.tř v Sokole.

Nebo je vám již více než 18let a lákalo by Vás si udělat jakýkoliv cvičitelský kurz nabízený ČOS? Spojte se s námi a my vám pomůžeme toho dosáhnout. Budeme rádi, když rozšíříme řady cvičitelů a trenérů.

Všechny tyto činnosti nás posouvají a dělají z nás činnou jednotu, což je velmi pozitivně oceňováno v rámci župy, ale i u ČOS.


6, Snažíme se využít všech možností, jak získat finanční prostředky na naši činnost a opravy sokolovny

Vraťme se k rekonstrukci sokolovny. Práce provedené v průběhu minulých dvou let se viditelně podepsaly na vzhledu sokolovny, a nejenom na něm. Projevily se i funkčně v lepší izolaci, udržitelnosti tepla a nižší spotřebě topiva.

rok 2017 – proběhla výměna původních dřevěných oken za plastová a výměna hlavních vstupních dveří. V rámci tohoto projektu byly zakoupeny i boční vstupní dveře, které se ale zatím nevyměňovaly. Samozřejmostí před touto velkou akcí a také po ní bylo několik interních sokolských brigád, kdy bylo nutné spojit síly a vše pro rekonstrukci připravit a zároveň po rekonstrukci uklidit. A nebylo toho málo. Vše proběhlo díky vybraným členským příspěvkům, příspěvku od obce a župy, dotacím a sponzorským darům, tyto příjmy, které v roce 2017 činily 346 tis. byly použity jak na rekonstrukci, tak na celkový provoz spolku, náklady na energie, vybavení tělocvičny, náklady spojené se sletem a další.

rok 2018 – byla provedena zásadní a viditelná rekonstrukce vnitřních prostor sokolovny. Jednalo se o sádrokartonové stěny a nové stropní podhledy včetně nové elektroinstalace a osvětlení. Opět jsme nepodcenili žádosti o dotace a za podpory obce a župy se nám podařilo do oprav sokolovny a do provozu spolku investovat 254 tis. korun českých.

Ale toto nebyly jediné práce, které se na sokolovně v průběhu loňského roku udělaly. Odpracovali jsme několik brigád a díky pomoci zkušených sokolů a našich podporovatelům se nám podařilo dotáhnout spousty příjemných detailů. Po instalaci sádrokartonu bylo dokončeno obložení kolem celého sálu, aby vše spolu korespondovalo a dobře vypadalo. Vydrhla se podlaha balkonu (naše sestry sokolky) a udělalo do šatny nové schodiště se zábradlím. Dále byl obložen strop nad schodištěm na balkon, kde bylo také instalováno nové zábradlí. Dvoje vnitřní dveře byly kompletně natřeny a opatřeny zámky. Boční dřevěné dveře se vyměnily za plastové, nainstaloval se odvětrávací systém na sál. A také byl podezděn roh podia zvenku, protože hrozilo jeho zborcení. Záměrně u všeho píšeme, že se udělalo a že bylo vyměněno. A to díky mnohým a mnohým lidem, sokolům, pomocníkům a našim fandům. Nebudeme zde nikoho jmenovat, abychom na někoho nezapomněli. Každopádně za vše Vám všem děkujeme!

A plány na rok 2019?

Na letošní rok jsme si naordinovali tak trochu klid od oprav sokolovny a rozhodli se pošetřit vydělané a naspořené finance na rok 2020, kdy bychom rádi zainvestovali do opravy, resp. výměny střechy. Věříme, že nám opět podaří dát dohromady jak námi vydělané prostředky z akcí, tak příspěvky od obce a ČOS, což by mohlo dle propočtů na rekonstrukci střechy dostačovat.

Jak bylo zmíněno, v průběhu let 2017 a 2018 jsme intenzivně žádali o dotace. Troufáme si tvrdit, že jsme využili většiny příležitostí podat žádosti u různých institucí. Bohužel stále nám velké dotace unikají a nedaří se nám je získat, resp. nejsou vypsány právě pro nás, pro naše potřeby. I tak máme připraveno několik podkladů pro žádosti a sledujeme vypsané projekty. Loni nám nepřálo ani MŠMT, kdy jsme nemohli žádat o dotaci na děti, protože dotační výzva byla změněna a týkala se pouze dětí nad 6let, kterých máme v Sokole minimum. Letos po různých jednáních ze strany ČOS s ministerstvem, byly opět mladší děti do tohoto programu zařazeny, sice s nižším příspěvkem, ale alespoň tak. A také máme zažádáno. Máme za sebou tříleté období našeho novodobého fungování a čeká nás volební valná hromada pro funkční období 2019-2021. O výsledcích volby Vás budeme informovat na našem webu v průběhu března, kdy poskytneme výroční zprávu, finanční zprávu za rok 2018, a zápis z VH. Také zveřejníme všechny podklady určené pro vložení do spolkového rejstříku, které v průběhu dubna zasíláme na Městský soud.
Co nás moc těší je skutečnost, že téměř každý den se v obci sportuje nebo cvičí. Svědčí o tom i naplněné termíny v tělocvičně ZŠ. Proto Vás tímto na tyto hodiny zveme.

Na letošní rok jsme si naordinovali tak trochu klid od oprav sokolovny a rozhodli se pošetřit vydělané a naspořené finance na rok 2020, kdy bychom rádi zainvestovali do opravy, resp. výměny střechy. Věříme, že nám opět podaří dát dohromady jak námi vydělané prostředky z akcí, tak příspěvky od obce a ČOS, což by mohlo dle propočtů na rekonstrukci střechy dostačovat.

Jak bylo zmíněno, v průběhu let 2017 a 2018 jsme intenzivně žádali o dotace. Troufáme si tvrdit, že jsme využili většiny příležitostí podat žádosti u různých institucí. Bohužel stále nám velké dotace unikají a nedaří se nám je získat, resp. nejsou vypsány právě pro nás, pro naše potřeby. I tak máme připraveno několik podkladů pro žádosti a sledujeme vypsané projekty. Loni nám nepřálo ani MŠMT, kdy jsme nemohli žádat o dotaci na děti, protože dotační výzva byla změněna a týkala se pouze dětí nad 6let, kterých máme v Sokole minimum. Letos po různých jednáních ze strany ČOS s ministerstvem, byly opět mladší děti do tohoto programu zařazeny, sice s nižším příspěvkem, ale alespoň tak. A také máme zažádáno.

Máme za sebou tříleté období našeho novodobého fungování a čeká nás volební valná hromada pro funkční období 2019-2021. O výsledcích volby Vás budeme informovat na našem webu v průběhu března, kdy poskytneme výroční zprávu, finanční zprávu za rok 2018, a zápis z VH. Také zveřejníme všechny podklady určené pro vložení do spolkového rejstříku, které v průběhu dubna zasíláme na Městský soud.


Co nás moc těší je skutečnost, že téměř každý den se v obci sportuje nebo cvičí. Svědčí o tom i naplněné termíny v tělocvičně ZŠ. Proto Vás tímto na tyto hodiny zveme.

Jak jsme již zmínili, čeká nás opět rok plný různých akcí a my bychom byli rádi, abyste o nich byli dostatečně dopředu informováni.

Proto prosím sledujte:
– plakáty, které jsou před každou akcí vyvěšeny v obchodech, na nástěnce obecního úřadu, v místních restauracích a v ZŠ a MŠ.
– webové stránky obce, kde plánované akce najdete přímo v aktualitách, nebo v záložce „spolky a sdružení“, kde nás najdete pod sekcí Sokol.
– webové stránky a FB profil Tělocvičné jednoty Sokol Červené Janovice
– hlášení obecního rozhlasu, které se snažíme před každou akcí využít.


Jsme přesvědčeni, že jsme nezmínili úplně vše, co se v průběhu posledních dvou let, kdy jsme Sokolské listy nevydávali, událo. Bylo toho mnoho a sokolský život tvoří velkou část našich životů. Každopádně věříme, že Vám tímto podáváme alespoň základní informace o dění v Sokole a budeme moc rádi, když i vy si mezi nás najdete cestu. Nejsme žádná uzavřená komunita a budeme moc rádi, když nás bude víc. Čím víc nás bude, tím víc toho dokážeme, a tím větší podpory se nám od ČOS dostane. Stát se členem není nic složitého, stačí vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek 500 Kč na celý rok. Děti a senioři nad 65let platí 200 Kč. A potom už stačí jen být s námi.

Čeká nás slavnostní a významný rok, kdy budeme ještě mnohokrát rekapitulovat. Ale těšíme se, že ho strávíme s vámi na pořádaných akcích. A především, že to v září důstojně a hezky oslavíme.

Závěrem mi dovolte popřát Vám především hodně zdraví a pohody v letošním roce. Mnoho energie a sil do různých sportovních aktivit. A mnoho času stráveného s vašimi blízkými.

Velice se těšíme na setkání s Vámi!

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Červené Janovice
Petra Kavková – starostka spolku


Přílohy:

Sokolské listy č.5Stáhnout

– Příloha obsahuje informace od Tělovýchovné jednoty Sokol Červené Janovice („horní sokol“)