PRODLUŽUJEME TERMÍN 4. ročníku sbírky DĚTI DĚTEM

Datum: 16 listopadu, 2020
Autor: Tomáš Batelka

OBCHODY JSOU OTEVŘENÉ, TAK MŮŽEME JEŠTĚ JEDNODUŠEJI POMOCI.

Je to neuvěřitelné, ale letos pořádáme již 4. ročník naší sbírky DĚTI DĚTEM.
Jedná se o sbírku menšího rozsahu, kterou podporujeme různé organizace starající se o děti, které nemají to štěstí vyrůstat v harmonicky fungujících rodinách, případně v rodinách ve finanční nouzi. Případně ty, které vyrůstají mimo své rodiny v dětských domovech / Klokáncích.

A i přestože není jednoduché jen tak zajít do obchodu a něco koupit, věříme, že se nám podaří sbírku úspěšně dotáhnout do konce a uděláme společně velkou radost.
Letos jsme se spojili s organizací, které je v našem regionu, a tudíž nebude složité darované věci doručit.
Jedná se o organizaci Prostor Plus z Kolína.
Více zde: https://www.prostor-plus.cz
Zde link na úryvky z mailové komunikace s paní ředitelkou….
Doporučujeme si přečíst, jak vlastně některé samozřejmé věci, zase až tak samozřejmé nejsou.

Seznam, který nám byl zaslán, nechtěli jsme dávat něco, co není třeba, lze rozdělit na dvě části:
1, Věci, které budou obecně využity s dětmi v klubech, které organizace Prostor Plus sdružuje/provozuje. Jedná se především o výtvarné potřeby.
2, Věci/dárky, které můžeme darovat konkrétním dětem pod stromeček, tzn. bylo by skvělé je i zabalit a nadepsat jménem/jmény uvedenými v seznamu.

Abychom udrželi ve sbírce pořádek a určitou přehlednost, je pojat jako seznam věcí, ze kterých si můžete vybrat, co chcete darovat a daná věc se ze seznamu odečte. V tu chvíli se aktualizuje i zbývající počet.
U věcí, kde naleznete nulu byl požadavek vyčerpán. Prosím vyberte jinou věc. 
Email nebo kontakt na Vás je dobrovolným políčkem, věříme, že když něco ze seznamu vyberete, tak i dodáte.
Pouze v případě konkrétních dárků, konkrétním dětem (označeno hvězdičkou), prosím vyplňte i kontakt, abychom věděli, kdo daruje.

SBÍRKA PROBÍHÁ OD 16.11. 2020 DO 13.12.2020. DAROVANÉ VĚCI PROSÍM DONESTE NA POBOČKU ČESKÉ POŠTY V ČERVENÝCH JANOVICÍCH V OTEVÍRACÍ DOBĚ
a předejte paní Dvořákové
.Ideálně zabalené v igelitce nebo krabici, do které vhodíte lísteček s vaším jménem, a třebas i emailem, abychom Vás mohli kontaktovat.

SEZNAM DÁRKŮ NALEZNETE POD ČLÁNKEM

Pokud nemáte možnost dárky nakoupit, je tu ještě jedna možnost. Organizace disponuje dvěma sbírkovými účty, kam můžete poslat finanční podporu. A to těmito:

1) 3651397359/0800 – sbírka na pomoc ohroženým skupinám obyvatelstva v mimořádných životních situacích s ubytováním a zajištěním základních životních potřeb, a podpora aktivit vedoucích k prevenci rizikového chování. Tato sbírka je využívána na provoz provizorní noclehárny pro lidi bez domova v největších mrazech. V roce 2019 a 2020 jsme v zimních měsících na dvoře naší organizace postavili velký vytápěný stan s 10 postelemi a umožnili téměř 40 lidem přečkat ty největší mrazy v bezpečí a tím, že se o ně starali sociální pracovníci a pracovnice naší organizace, se u mnohých podařilo nastartovat i pozvolný proces návratu z ulice do běžné společnosti (vyřízení dokladů, zajištění lékařské péče, žádost o byt atd.)
Zde odkaz na loňskou kampaň https://www.prostor-plus.cz/daruj-teplo-vylepsi-si-karmu/

2) 4854012329/0800 – sbírka na rozvoj programů Prostor plus o.p.s.
 – rozvoj programu primární prevence
 – hudební nástroje a vybavení pro klienty Sociálně aktivizační služby (těmto dětem poputují vaše dary)
 – hudební nástroje a výukové pomůcky pro lesní školky (Školka v lese Kolín, Školka na hrázi Poděbrady) 

TEĎ UŽ JE TO JENOM NA VÁS/ NA NÁS.
DĚKUJEME A VĚŘÍME, ŽE UDĚLÁME DĚTEM HEZKÉ VÁNOCE.
PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ VÁM VŠEM!

[wishlist id=’1663′]