Historie Sokola v Červených Janovicích

Březen 4, 2018

O nás v Janovicích

Tělocvičná jednota Sokol Červené Janovice byla založena v roce 1930, kdy byla i slavnostně otevřena nová sokolovna. A to dne 13. července 1930.

Plakát k slavnostnímu otevření sokolovny v roce 1930.

Plakát k slavnostnímu otevření sokolovny v roce 1930.

Sokolovna v roce 1935.

Sokolovna v roce 1935.

Historické prameny mnoho informací neposkytují. Díky setkáním s pamětníky víme, že veškeré akce v Červených Janovicích byly pořádány právě sokoly. Jednalo se o tradiční masopust, posvícení, šibřinky, máje, sportovní klání, plesy…

Dobové fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobové fotografie zapůjčené od paní Kopejznové.

Dobové fotografie zapůjčené od paní Kopejznové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1965 proběhla generální oprava sokolovny. Ta byla rozšířena o prostory, které jsou využívány dodnes. Předsálí a polovina podia.

Obnova sokola proběhla po revoluci v roce 1993, kdy došlo také k zániku ČSTV a jeho majetek se rozdělil mezi ČUS a ČOS. Členskou základnu tvořilo pět základních členů statutárního výboru a všechny akce se i nadále pořádali dohromady s fotbalovým sokolem. Sokolovna v té době přešla do vlastnictví ČOS, která je jejím vlastníkem dodnes. Ale i základní fungování sokolů v Janovicích zamezilo rozhodnutí ČOS sokolovnu prodat, nebo jí nabídnout k jinému využívání, než jako kulturní zařízení.

Sokolovna v roce 2017 v průběhu výměny oken.

Sokolovna v roce 2017 v průběhu výměny oken.

V říjnu 2015 byla činnost sokola obnovena v plném rozsahu. Proběhla řádná valná hromada, byl ustanoven nový výbor a členská základna čítala 18 členů. „Novodobí“ sokolové se v Janovicích rozhodli zaměřit nejen na opravu sokolovny, ale od svého založení zaštiťují většinu společenských a sportovních akcí v Janovicích. A to vše především díky podpoře obce a místních organizací.

V oblasti sportovního vzdělávání slaví současný janovický Sokol úspěchy především v práci s dětmi. Vedeme pravidelné cvičební hodiny „Cvičení (pra)rodičů s dětmi a předškolních dětí“. Díky těmto hodinám a díky setkávání se s rodiči, naše mládežnická základna velmi rychle roste a rozvíjí se.

Věříme, že v naší práci budeme i nadále úspěšní a náš sokol se bude dále rozšiřovat.

Používáním této stránky souhlasíte s požíváním cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close